Hoofdstuk 8 en 9

Personen en Familierecht

Hoofdstuk 8

Testament

Een testament moet worden opgemaakt als de standaard die het BW geeft, niet aansluit op de gezinssituatie of de wensen van de erflater.


Een testament wordt vrijwel altijd opgemaakt door een notaris. in een testament legt de testateur zijn/haar laatste wil vast.


De tekst van het testament geld altijd, tenzij het zo vaag is en er geen touw aan vast te knopen is


Kinderen

Kinderen hebben recht op hun legitieme portie ook al zijn ze onterft!

dit portie is de helft van het erfrechtelijk recht.


Cocidil

Een met de handgeschreven briefje waarmee je boedel kan laten erfen


Hoofdstuk 9

De gang van zake na overlijdenNa het overlijden blokeert de bank de rekeningen van de overledene. Deze worden pas weer geopend als de erfenis verder is afgehandeld


Erfgenamen moeten erfbelasting betalen over hun erfdeel. Nauwe bloedverwanten betalen minder belasting dan verre familieleden


Vereffenen

Vereffenen wil zeggen dat de nalatenschap klaar wordt gemaakt voor de verdeling; schulden worden betaald, legaten worden overgedragen aan de legataris en vorderingen worden geïnd.

Big image

Dicky Hoekstra