studenten logistiek maken de verbinding met hun beroep

Ik kies voor Mijn beroep

Als je de keuze hebt gemaakt voor Logistiek

Stel je voor: in het eerste half jaar van je beroepsopleiding: op bezoek bij DB Schenker, Deli XL, een dag naar de Rotterdamse Haven met een bezoek aan de Tweede Maasvlakte, naar Pon in Leusden, KPU (defensie) in Soesterberg, naar Scania in Zwolle.......

En daarnaast gastsprekers die op school komen: jonge ondernemers als Marwin Melis (Melis Internationaal Transport BV) en Michael Roelofsen (Air Cargo Transport), Niels Meijer van DB Schenker, alle drie opgeleid in de logistiek bij ROC A12. En als toetje een masterclass over transport en opslag met gevaarlijke stoffen door Floris Rhemrev van Farmusol BV.

Bij de keuze voor een beroepsopleiding is het belangrijk dat de studenten de verbinding maken met hun vak. En dat lukt niet door alleen maar les te krijgen, daar is meer voor nodig.

De beelden en indrukken die de studenten mee krijgen door de bedrijfsbezoeken en gastsprekers helpen echt! Ze helpen de student om zich beter voor te bereiden op de stage, ze helpen de student om de lessen beter te begrijpen, ze helpen de student om zich een voorzichtig beeld te vormen van hun toekomst.


FEEST

We gaan het vieren!

Op donderdag 30 januari om 15.00 uur gaan we op een feestelijke wijze laten zien wat we hebben gedaan. Collega's van ROC A12, ouders, de bezochte bedrijven en de gastsprekers worden uitgenodigd. Iedereen die wil zien wat we hebben gedaan en met de studenten wil spreken is welkom!