Examen IO

Femke Gysen 5STWa 2012-2013

Kwaliteit

Competentie: binnen een welomschreven opdracht een activiteit uitvoeren

Deelcompetentie 2: kwaliteitsbewust handelen


IO Technologische voormiddag + IO Duurzaamheid


 • Uitvoeren van de opdracht adhv van een planning
 • Probleemoplossend denken
 • Zich houden aan de planningWerkpunt

Competentie: binnen een welomschreven opdracht een activiteit organiseren

Deelcompetentie 2: kwaliteitsbewust handelen


IO Dorpsrestaurant + IO Technologische dag


 • Nazorg
 • Het opruimen van spullen als het gedaan isGroeipunt

Competentie: binnen een welomschreven opdracht een activiteit organiseren

Deelcompetentie 2: kwaliteitsbewust handelen


IO Dorpsrestaurant + IO Duurzaamheid


 • Een planning opstellen
 • Nadenken over een opdracht
 • Het verloop van een opdracht


Gip - stage

Gip


 • Tienermoeder
 • Jongeren
 • Sociaal - wetenschappelijk thema
 • Organiseren voor een groep

Stage


 • Ik kijk er naar uit
 • Nieuwe ervaring
 • Meer duidelijkheid