ציונות

ציונות היא התנועה הלאומית יהודית שראשיתה באירופה בעת חדשה. לציונות קמה מנהיג, מפלג וזרמים שונים, אשר נסח תוכניות ציוניות שונה. זרם מרכזי בציונות קרא לשחרור הלאומי של עם יהודי, ולהקמה מדינה יהודית הדמוקרטית בארץ ישראל.
מהי ציונות בשבילי?