Engels Bijles

Rocmn

Kom nu naar de engelse bijles

Veel studenten hebben moeite met engels blijkt uit de nulmeting. Dave Olupot student aan de Rocmn in Utrecht heeft besloten om bijles te organiseren voor deze studenten.

Elke dinsdag op de Marcopololaan 5de verdieping lokaal 521