רמבם

שרה יזדי

הרמבם היה רב גדול בישראל. הוא הולד וגדל בכורבודה שעכשיו ספניה.