דיון

גיא גרא ואורי ריבנבך

מה זה דיון?

דיון זה שיחה בין אנשים, שמתווכחים על נושא, לדיון יש שלושה טיעונים.

המבנה של הדיון זה: פתיחה מדברת על נושא הדיון

בגוף יש את שלושת הטיעונים והדוגמא

ובסוף יש את הסיכום של הדיון ומי הביא את הטיעון המשכנע.

דיון בע״פ

ד