פוסטים שיקריים ברשתות החברתיות?!?!

גם לנו נמאס!!!

מהיום!!!

כל מי שימצא דבר שקר בדבריו שברשתות החברתיות

יאלץ לשלם סכום גדול מאוד של כסף

והתחייב להתנצל ברשת החברתית שבה הוא שיתף את דבריו.

ובנוסף לכך יצטרך למחוק את הפוסט מהרשת החברתית.

נא הפיצו הודעה זאת בכל הרשתות החברתיות והזהירו את קרוביכם...