נשיאי ישראל

האים נחוץ נשיאי בישראל מגיש: כריסטינה סרקיז