blok 3

nooit meer oorlog!

het marshallplan

mensen in 1945 waren opgelucht, de oorlog was voorbij. 1 nadeel, ze haden veel verwoestingen, in 5 jaar oorlog 45 miljoen doden. voor joden was de oorlog het ergst, 6 miljoen joden waren gedood.

europa lag in puin, george marchall was minister. hij maakt in 1945 een plan om te helpen. het MARSHALLPLAN. hij gaf geld om te herbouwen.

europese samenwerking

de Marshallhulp was een belangrijke reden voor west Europa, ze wilde een nieuwe oorlog voorkomen, daarom ging de eerste Europese samenwerking over producten van kolen en staal. zonder kolen en staal konden de oorlog dus geen oorlog voeren.in 1951 spraken 6 Europese landen af hoeveel slaal en kolen ieder land moet gebruiken, deze landen samen vormde de Europese gemeenschap van kolen en staal. het opvallende was dat Duitsland nog mee mocht doen ook.

economische samenwerking

in 1951 gingen 6 EU landen samen werken. om de oorlog te voorkomen, en het is goed voor de economie, in 1957 vormde ze de EEG landen die noemen ze lidstaten. er kwamen meer landen bij die zagen hun voordelen 1993 kwam er een nieuwe afspraak en de EU ontstond. 27 landen zijn nu lid

afspraken

EU landen hebben in 1993 afgesproken:


1: bedrijven die iets buiten de EU kopen moeten invoerheffingen betalen.


2: binnen de EU is er vrij vervoer van goederen en van diensten. dus die betalen geen invoerheffing.


3: mensen in een EU mogen in alle landen werken van de EU.


4: mensen uit de EU mogen hun spaargeld naar ander lande van de EU brengen.

europees geld

in Nederland betalen we met de euro. in 17 anderen landen van de EU gebeurt dat ook, als je naar een land gaat waar geen euro's zijn moet je dat wisselen, dat heet WISSELKOERS. voor bedrijven is de euro ook handig. zo kunnen ze gemakkelijker handelen, en het is goedkoper,
Big image