Dis mij niet!

Van diagnose tot behandeling,begeleiding, training en advies

Dyslectie, Dyscalculie, Cito training,

De aanpak van Metaconsult richt zich op motivatie, werkhouding en informatieverwerking. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het kind zijn of haar sterke kanten leert kennen en leert op welke wijze eventuele problemen kunnen worden aangepakt. Het doel van de oefeningen moet duidelijk zijn, er moet onderhandelingsruimte zijn over het huiswerk en er wordt gewerkt met een beloningssysteem.

Na een intake en toetsing, ontvangt u van Metaconsult een verslag en de opzet van een behandelingsplan. We stellen dus niet alleen een diagnose, maar geven direct en concreet aan hoe eventuele problemen kunnen worden aangepakt.