עיתון

המהפכה הצרפתית

שר האוצר קאלון מציע רפורמה בענייני כספים

קאלון ביקש להטיל מס על כל בעלי הקרקעות אך בקשה זו נדחה ולאחר מכן לואי השישה עשר הדיח את קאלון מתפקידו.

נציגי המעמד השלישי מכריזים שהם האספה הלאומית של צרפת

ישנה החלטה אמיצה הקשיבו הקשיבו!!!!!

התכנסה בארמון ורסאי אספת המעמדות, במהרה מגלים נציגי המעמד השלישי כי רק להם יש תכנית פעולה מוגדרת וכי רק הם מסוגלים לפעול במשותף.

נציגי המעמד השלישי מכריזים שהם האספה הלאומית.

נציגי המעמד השלישי נשבעים

נציגי המעמד השלישי נשבעו שבכול מקום שהם מכונסים- שם האספה הלאומית גם.

יום הריסת הבסטיליה

ביום זה החלו המונים חמושים לצעוד לעבר הבסטיליה, ההמונים דרשו שיכניסו אותם ושיקחו את הנשק מהמקום. בשל אי - הבנה נורו כמה יריות מן המבצר אל עבר ההמונים. ההמון הזועם הסתער על המבצר והרג את מפקד הכלא, חיילים שהיו בתוכו ואת ראש עיריית פריז. הבסטיליה סימלה לציבור את הדיכוי.

האספה הלאומית פרסמה את הצהרת הזכויות האדם והאזרח

הצהרה זו קובעת שכל בני האדם נולדו שווים וחופשיים והזכויות הטבעיות של האדם- חיים, חירות,, קניין אינם ניתנות לביטול.

14 ביולי

14 ביולי, יום הריסת הבסטיליה, היה לסמל חשוב של המהפכה והוא חג הלאומי של צרפת עד ימינו.