2007

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nieuw hoofdstuk

Einde welzijnswet, huishoudelijke thuis zorg wordt onder de regie van de gemeenten gebracht. Gemeenten werden verplicht deze thuiszorg op markt aan te besteden. Thuiszorginstellingen vallen buiten de boot en vele honderden thuiszorgmedewerkers dreigen op straat. Wet gaat vanuit het idee uit dat burgers eerst voor zich zelf en zijn naasten moeten zorgen en dat de gemeentelijke overheid hen daarin als dat noodzakelijk is cliënt te compenseren sommigen vrezen dat dit de reden zal zijn om te bezuiningen en te knibbelen aan de rechten van patiënten en cliënten.

WMO Beleidsfilosofie

Wmo beleidsfilosofie brengt mensen in verbinding met mogelijkheden met gezonde sociale systemen en netwerken. In een moderne samenleving moeten nieuwe vormen van zorgzaamheid en saamhorigheid ontwikkeld worden/ wmo zoekt aansluiting en daar nieuwe zorg en welzijnspraktijkten te ontwikkelen. Tweede kabinet Rutte bepaalt de invoeringsdatum van deze enorme operatie uiteindelijke op 1 januari 2015 maar koppelt daar een enorme bezuiningsoperatie van in totaal zo zes miljard euro aan.

Sociale professionals

De vraag waar sociale professionals voor staan hoe ze dit in eigen kracht denken? Hoe geef je inhoud voor mensen die moeilijk bereikbaar zijn, kwetsbaar zijn, achterblijven, of zorg uitkeringsafhankelijk zijn? Op deze vragen zullen zorg en welzijnorganisaties op het lokale niveau van een energiek en stimuleren professioneel antwoord moeten zien te ontwikkelen. Werken in sociale wijkteams zien de meeste gemeenten als een eerste stap om een nieuwe lokale praktijk te ontwikkelen.

De vraag waar sociale professionals vooral voor staan is hoe doe je dit: ‘eigen kracht’?