Isang Maligayang Pagbati!

Mula sa pamilya nina Lucio C. Cequeña at Jesser L. Endriga

Sa pagkakatatag ng Parokya ni San Francisco ng Assisi dito sa Macamot, Binangonan, Rizal

Big image