Les fonts d'energia.

Realizado por Paz de Castro Moreno Nº6 clase 5ºA

Les fonts d'energia

L'energia que utilizem produeix de les fonts d'energia,

es dir, dels recursos energètics que ens ofereix la naturalesa.

Aquestes fonts poden ser renovables i no renovables.

les cuatres fonts d'energia

Biomassa.

L'energia química de residus orgànics, com ara

resetes de collites o excrements d'animals, s'usa

per a generar energia tèrmica o elèctrica