Newsletter/Naujienlaiškis

2012-10-23

Liberalai/ Liberal Party

Šūkis/motto

Kurkime, kad būtume laisvi ir laimingi!

Programos punktai:

● Sieksime, kad pradedantiesiems verslininkams tik įkūrus firmą butų galima 4 metus nemokėti PVM mokesčio.
( We willl try to help the businessmen who just start their business not to pay PVM fees for four years)

● Stengsimės, kad Lietuvoje veiktų skaidri ir lanksti finansavimo iš ligonių kasos sistema bei kad privačios ir valdiškos gydimo įstaigos dirbtų vienodomis sąlygomis. Sieksime, kad prioritetai būtų teikiami sveikai gyvensenai ir ligų profilaktikai.
( We will try to do that system of the Governmental medical insurance would be translucent and flexible in Lithuania. Also, that private and public hospitals would work under equal conditions.We will try to do that priorities would be given to the healthy living and prevention of diseases.

● Taikysime aukščiausius profesinius ir moralinius reikalavimus teisėjams (We will apply the highest professional and moral requirements for judges)

● Ribosime kontroliuojančių institucijų funkcijas ir mažinsime jų skaičių(We will limit the functions of the controlling institutions and will decrease the amount of such institutions)

● Realiai vertinsime valstybės biudžeto finansuojamų programų efektyvingumą ir rezultatus.( we will assess effects and results of the programmes which get funding from the state budget.)

● Stengsimės atsisakyti perdėto valstybės reguliavimo aukštojo mokslo ir studijų srityje; bandysime išvaduoti mokytojus nuo popierizmo ir biurokratinio darbo.(We will try to refuse excessive regulation from the state in higher education and studies and to free teachers from bureaucratic work)

Komandos nariai:

Lina Bilinskaitė,
Laura Astrauskaitė,
Austė Atgalainytė,
Sandra Bagdonaitė,
Greta Supronaitė