העיתון המקוון של כיתה ד' רקפת

תקופת יהושע והשופטים

המלחמה השנייה בעי.....מה יהיה??

בני ישראל יוצאים לתקוף את העיר עי, אך הפעם כבר נזהרים וכלל אינם שאננים...

יהושע מתכנן תכסיס שיסייע להתגבר על אנשי עי ויאפשר להרוס את העיר ....

Big image

הדגם המשולב בציור של עומר אלדר

המלחמה השנייה של בני ישראל מול אנשי עי

הדגם שלנו מספר על הכיבוש השני של העיר עי.

רואים בדגם את יהושע ובני ישראל נלחמים בעי.

בקרב הזה בני ישראל נצחו.

יוצרות: גליה זיו יעל ונגה.

מצגת בנושא המלחמה בעי- ליאור פלס

Big image
https://youtu.be/5dCswHgeHFo
Big image
עבודה רומי ומיקה