רק על עצמי : רחל

עבודה בספרות

השיר:

רק על עצמי לספר ידעתי.
צר עולמי כעולם נמלה,
גם מסעי עמסתי כמוה
רב וכבד מכתפי הדלה.

גם את דרכי - כדרכה אל צמרת -
דרך מכאוב ודרך עמל,
יד ענקים זדונה ובוטחת,
יד מתבדחת שמה לאל.
כל אורחותי הליז והדמיע
פחד טמיר מיד ענקים.

למה קראתם לי, חופי הפלא?
למה כזבתם, אורות רחוקים?
למה קראתם לי, חופי הפלא?
למה כזבתם, אורות רחוקים?

בית ראשון:

Big image

הבית הראשון מתמקד סביב הדימוי המרכזי "הדוברת כנמלה" ובו מדמה הדוברת את עצמה לנמלה משתי בחינות:

א. העולם שלה צר כמו של נמלה

ב. משא כבד ששתיהן מעמיסות על עצמן,

יותר מיכולתן לסחוב. לכאורה נראה שלדוברת ולנמלה יש את אותו עולם, לשתיהן עולם צר ומשא כבד. אך למעשה הדוברת מספרת רק על עצמה, רק על עולמה הפנימי הצר ואין הכוונה לתוכן הרוחני והנפשי של עולם הנמלה.

בבית זה משתמשת הדוברת בשלושה משפטי חיווי בגוף ראשון. הדוברת מציגה את עצמה בסדרה של פעלים, תארים ושמות: א) אני מספרת "רק על עצמי"; ב) "צר עולמי"; ג) את "משאי עמסתי" על "כתפי הדלה".

בית שני

בית השני רחל ממשיחה את הדימוי המרכזי של הדוברת לנמלה: מתוארת הדרך הקשה שהדוברת והנמלה עוברות כדי להגיע לצמרת. הנמלה ליעדה והדוברת להגשמת חלומותיה ושאיפותיה. אך בדרכן הן נתקלות בכאב, חרדה, ביד ענקים המתנכלת להם ולועגת להם. "יד ענקים" יכולה להיות עבור הנמלה יד אדם ועבור הדוברת יד הגורל. באמצעות הדימוי לנמלה בבית זה, מעצימה הדוברת את הדרך הארוכה והקשה שעברה לשם הגשמת חלומותיה ושאיפותיה, דרך המלאה בקשיים נפשיים ובכוח עליון, גורל המתערב בחייה, לועג לה ומונע ממנה להגשים את חלומותיה. "יד ענקים זדונה ובוטחת", המתנכלת לה ו"שמה לאל" (מבטלת) את כל מאמציה.

בית שלישי

חלקו האחרון של השיר חל מפנה מסוים - לא מוזכרת כלל הנמלה. ההתמקדות היא במשוררת. זהו מעין סיכום של חווית היסוד שבשיר:

א) משפט חיווי: "כל אורחותיי הליז והדמיע פחד טמיר מיד ענקים" – פחד נסתר, נעלם, לא ידוע מפני כוח נסתר, עקום, סוטה מדרך הישר, בלתי-צפוי ומאיים, משבש ומעוות את כל דרכי חייה של הדוברת.

ב) שני משפטי שאלה: 1. "למה קראתם לי, חופי הפלא?"; 2. "למה כזבתם, אורות רחוקים?" – החוף המופלא והאור הרחוק מסמלים את נוכחותו של כוח חיצוני מושך וסוחף. זהו כוח קורא, אך גם מאכזב , משום שאין הדוברת מסוגלת להתגבר על אותו "פחד טמיר מיד ענקים" ולחרוג מתחום עולמה ה"צר" כ"עולם נמלה".

Big image
דימוי- הדוברת מתארת עצמה כנמלה.

מטאפורות:


  • "צמרת"
  • "יד ענקים"
  • "יד מתבדחת"
  • "כל אורחותי הליז והדמיע"
  • "חופי הפלא"
  • "אורות רחוקים"