ODS Nieuws

De nieuwsbrief voor het onderwijs van de 21e eeuw

Welkom bij de 1ste ODS nieuws.

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen omtrent Europa's grootste digitale platform en eLearning projecten binnen het onderwijs.


Open Discovery Space (ODS) werkt samen met de projecten Inspiring Science en TRANSit. Dit zijn Europese innovatieve onderwijs projecten waarbij ODS zich richt op open onderwijs, Inspiring Science op onderzoekend onderwijs en TRANSit op competentie gestuurd onderwijs. Bij ODS en Inspiring Science staat eLearning centraal.

ODS Summer Academy 2014

De ODS Summer Academy 2014 vindt plaats in Attica, Griekenland, van 13 tot 18 juli 2014. Aan deze trainingsevenement kunnen alle Europese leerkrachten en schooldirecteuren van het basis en voortgezet onderwijs deelnemen. Het doel van het trainingsevenement is het promoten en ondersteunen van school innovatie om Open leeromgevingen (communities) binnen Europa te creëren. Tijdens het evenement, zullen leerkrachten en onderwijsleiding worden getraind in het zijn van een veranderingsmanager en wordt er goed aandacht besteed aan hoe actieplannen binnen scholen het best kunnen worden opgezet. Het programma bestaat uit verschillende presentaties van ervaringen, interviews, sprekers, werkgroepen en activiteiten die het out-of-the-box denken stimuleren. Voor meer informatie over de ODS Summer Academy 2014, klik dan hier.


Deelname aan de ODS Summer Academy 2014 wordt gesponsord door het ERASMUS+ programma. Voor meer informatie over de aanmelding via het ERASMUS+ programma klik dan hier. Wees er snel bij want de deadline is 24 Maart 2014.


Tevens is er een mogelijkheid om deelname aan de Summer Academy 2014 te winnen met de leerkrachten wedstrijd "Go Lab". Meer informatie over deze wedstrijd, zie het onderwerp "Wedstrijd Go Lab" in deze nieuwsbrief.

Wedstrijd Go-Lab

Ontwerp een lessenserie rond onderzoekend leren en maak kans op een geheel verzorgde reis naar Griekenland voor de deelname aan de Summer Academy 2014.


Wat wordt er verwacht


  • Je maakt een lesplan voor leerlingen tussen de 10 en 18 jaar
  • Je maakt hierbij gebruik van een template gebaseerd op de onderzoekscyclus en van één van de, door Go-Lab geselecteerde, online labs
  • Je registreert je op de onderstaande website en levert het plan in vóór 30 april 2014. Het plan mag in het Nederlands of Engels geschreven worden.


Twee winnaars per deelnemend land krijgen een geheel verzorgde reis naar de 5-daagse Go-Lab Summerschool die in Griekenland wordt gehouden.


Voor meer informatie over de wedstrijd ga naar: http://golab.ea.gr/contest2014/

Zijn er verder nog vragen, neem dan contact op met Henny Leemkuil van Universiteit Twente via h.h.leemkuil@utwente.nl


Over Go-Lab

In het Go-Lab project wordt een leeromgeving ontwikkeld die leerlingen (van 10 – 18 jaar) in staat stelt experimenten op te zetten en uit te voeren met online laboratoria en simulaties. In Go-Lab worden de online laboratoria ingepast in een leeromgeving waarbinnen onderzoekend leren (inquiry learning) centraal staat. Onderzoekend leren is een vorm van leren die speciale ondersteuning vraagt. In de leeromgeving worden allerlei tools opgenomen die het leerproces moeten ondersteunen en die de leerlingen helpen bij het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Verder biedt het de docent de mogelijkheid de lessen te verrijken met live demonstraties met geavanceerde onderzoeksdata en –instrumenten (zoals data van de deeltjesversneller van CERN of van de European Space Agency (ESA). Daarnaast biedt het mogelijkheden om in een community ervaringen en materialen uit te wisselen met andere docenten. Meer informatie is te vinden op: http://www.go-lab-project.eu/

Over Open Discovery Space

Open Discovery Space (ODS) is een sociaal en meertalige open platform die de adoptie van eLearning binnen het onderwijs tracht te vergroten. ODS richt zich op verschillende uitdagingen die zich voordoen bij eLearning in Europese context. De interface is ontworpen voor docenten, studenten, ouders en beleidsmakers. ODS heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • Belanghebbenden toegang bieden tot digitale middelen uit verspreide educatieve archieven via één geïntegreerd toegangspunt.
  • Het betrekken van belanghebbenden bij de creatie van educatieve activiteiten door gebruik te maken van een sociaal netwerk in de vorm van een meertalige portal. Deze portal biedt digitale middelen en diensten voor het creëren van educatieve activiteiten.
  • Het beoordelen van de impact van nieuwe educatieve activiteiten, die als startpunt voor belanghebbenden in het onderwijs gezien kunnen worden.

Over Inspiring Science

Het Inspiring Science Education project heeft tot doel significant bij te dragen bij de implementatie van de “Digital Agenda for Europe”. Het gaat er in dit project om goede praktijkvoorbeelden te geven door een unieke collectie aan digitale leermiddelen te introduceren en implementeren in de klas (bijvoorbeeld interactieve simulaties, educatieve spelletjes, VR en AR-toepassingen,modellering en data-analyse tools, eScience-toepassingen, evenals digitale middelen uit onderzoekscentra, kenniscentra en musea). Deze middelen hebben tot doel leerlingen te betrekken bij het identificeren van hun eigen problemen, het testen van eigen ideeën, het ontvangen van feedback en het samenwerken in studentgroepen. Deze werkwijze moet studenten en docenten stimuleren tot het kritisch bekijken van eigen en ander werk en mogelijkheden bieden tot interactie met wetenschappers. Deze samenwerking moet uiteindelijk leiden tot algemene communities die waarde bieden voor alle deelnemers.

Over TRANSit

Het TRANSversal key competences for lifelong learning (TRANSIt) project is een Europees Comenius project dat tot doel heeft het ontwikkelen en geven van trainingen aan leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs ten aanzien van competentiegericht onderwijs en de daaraan verwante assessment van deze competenties. Binnen het project wordt uitgegaan van de acht kerncompetenties die zijn vastgesteld door de Europese Commissie (2006). Het gaat hierbij om de competenties: communicatie in de moedertaal, communicatie in vreemde talen, wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen en technologie, digitale competentie, leercompetentie, sociale en burgerschapscompetentie, onder ontwikkeling van initiatief en cultureel bewustzijn en culturele expressie
Deze nieuwsbrief wordt ondersteund door Onderwijs21, het open academisch opleidingsnetwerk voor het onderwijs. http://www.onderwijs21.nl