Пластмаси

Полімери та їх застосування

Інформаційна довідка:

Полімери — природні та штучні сполуки, молекули яких складаються з великого числа повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, сполучених між собою в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

Класифікація пластмас

Залежно від властивостей смоли : термопластичні, термореактивні та високоеластичні.

Способи формування виробів з пластмас

Основні принципи формування виробів зводяться до подавання розплаву у форму, де він твердне в результаті охолодження (термопласти) або хімічного зшивання (реактопласти)