Refleksioon- mis see on ?

Sulo Saar

Mis on refleksioon?

¨Enesepeegeledus, mis aitab õpetajal saada teadlikumaks oma tegevuse tagamaadest

¨Refleksioon aitab tagasi vaadata- analüüsida tundi, enda tegevust, leida põhjuseid käitumisele.

¨Toeks enda proffesionaalsele määratlusele sihtide seadmisele.

Mida reflekteerida?

¨Aktuualne osa tööst

•eesmärkide ja õpiväljundite täitmist,

•probleemseid situatsioone,

•õpilaste ja õpetaja motivatsiooni,

•õpilaste käitumist,

•õppesisu,

¨enda positsiooni, tõekspidamisi, missiooni.

Millest lähtuvalt reflekteerida?

¨Ennast õpetajana.

¨Konkreetsest õpilasest lähtuvalt.

¨Tunni tegevusest lähtuvalt.

¨Grupi arengufaasist lähtuvalt.

¨Sotsiaalse arengu toetamisest lähtuvalt jne.

Ohud?

¨Ebaadekvaatsus. Suutmatus. Ma ei saa ju midagi muuta!

¨Kolleegid/ülemused laidavad maha mõtted, mida peaks muutma.

¨Professionaalne risk / teised pole avatusele piisavalt vastuvõtvad

¨Õpetaja tehakse märklauaks