Mõisniku Õigused Talupoja Üle

Mõisnik ja pärisorjus

Mõisnikul oli täielik kontroll oma pärisorjade üle. Pärisorjadel polnud oma maad, vaid olid sunnitud töötama aadliku maal, samal ajal pidid nad maksma aadlikule loonusrenti, mis tähendab, et ta pidi andma ära osa põllu saagist. Mõisnikud võisid teha kaubandust oma orjadega. Mõisniku orjad ei tohtinud ilma mõisniku loata tema maalt lahkuda. Orjad pidid tegema teotööd kuus päeva nädalas. Mõisnikutel oli õigus korraldada orjadele ihunuhtlust mis tähendas, et mõisnik tohtis ise oma orje peksta.