SALUT I XARXA

Oriol Urquiza, Bernat Icardo,Adrian Lara

L'actualitat

Actualment, els infants sovint tenen una exposició superior als adults, perquè, a més de casa, a les escoles també hi ha els camps electromagnètics generats per la connexió a Internet sense fils. Això és un problema per el desenvolupament mental i físic dels nens.

Els nens d’avui dia ja saben com utilitzar qualsevol aparell electrònic (com ara els Ipads, els mòbils dels seus pares i les màquines de videojocs). Les joguines més tradicionals passen a un segon pla i molts d’aquests nens prefereixen jugar amb un aparell electrònic nou que no pas amb les joguines amb què solíem jugar nosaltres (com ara les nines, una pilota, jocs de taula, entre d’altres).

El que cal fer entre tots és afavorir un ús creatiu i responsable d’aquests recursos culturals com a mitjà per facilitar l’activitat lúdica que exerceix un paper fonamental en el desenvolupament i l’aprenantatge infantil.

Mals Hàbits amb els aparells

A causa de els aparells electrònics acostumem a agafar males postures a l'hora d'utlitzar els aparells. En aquest video podreu observar les males postures que realitzem i les solucions necessàries per erradicar-les.
El móvil o smartphone. Vodafone

La Societat

En aquest video podreu observar com les persones estem en perill a causa dels aparells,
Peatones y Smartphones: riesgos de vialidad y tránsito al usar el celular