Leo's Special Bulalohan

Tikman ang sarap ng tunay na Bulalo...

Special Bulalo...

Paboritong pagkain ng mga pinoy, masarap na abot kaya pa kaya bili na

Bulalo for only P25.00
Add with rice P10.00

This business is located at Talon Uno Paraiso Dr. Las Pinas City
For any question just text Leonard Quinones (09357958423) Text only!!!