Systemau Gweithredu

Gan Rachel Harris

Operating Systems 1 - Introduction

Beth yw Systemau Gweithredu a'i Swydd?

System gweithredu yw rhywbeth sy'n cefnogi swyddogaeth sylfaenol cyfrifiaduron. Maent yn cael ei chreu er mwyn rhedeg rhaglenni arall. Maent yn rheoli adnoddau caledwedd a meddalwedd ac yn cael ei ystyried fel asgwrn cefn y cyfrifiadur. Maent yn rheoli perifferolion fel argraffwyr a sganwyr.

Mae ganddynt swyddogaeth bwysig iawn mewn diogelwch y cyfrifiadur, maent yn atal defnyddwyr arall rhag defnyddio'r cyfrifiadur.

Enghreifftiau o Systemau Gweithredu

Mae yna nifer iawn o systemau gweithredu fel;

  • Windows Vista, XP, 7, 8, 88,
  • Android,
  • Ios 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,
  • Microsoft,
  • Apple, a nifer fwy.

Beth ydy Systemau Gweithredu yn gwneud?

Pan mae cyfrifiadur yn cael ei ymgynnull am y tro gyntaf, mae e'n cael ei dorri bant o'r byd. Dydy e fethu derbyn mewnbwn neu arlwyo allbwn. Mae'r system gweithredu yn feddalwedd sy'n gwneud i'r cyfrifiadur dod yn fyw. Mae'r system gweithredu gyda thair prif swyddogaeth i berfformio:

  • I reoli adnoddau'r cyfrifiadur: Mae'r dasg o edrych ar ôl cyfrifiadur yn cael ei rhoi i'r cyfrifiadur ei hunan, ac yn arbenigo i'r system gweithredu. MAe rhaid iddynt rheoli'r defnydd o'r CPU, dyraniad o gof, mynediad i gyriad disg, rheolaeth o argraffwyr a fodemau, ac yn y blaen. Mae pob system mewnbwn ac allbwn yn cael ei rheoli gan y system gweithredu.
  • I ryngweithio efo'r defnyddiwr: I'r cyfrifiadur fod yn ddefnydd i'r defnyddiwr, mae angen cael rhyw fwriad i rhyngweithio gyda'i.
  • Rhedeg cymwysiadau: Mae'r pecyn cymwysiadau, fel prosesydd geiriau neu daenlennu, yw beth mae'r defnyddiwr wir eisiau defnyddio. Mae'r systemau gweithredu yn rhoi ffyrdd o weithio nhw, ac yn arlwyo'r rhaglenni gydag offer a gwasanaethau. Mae'r rhain yn cyfri gorchmynion mae'r cymwysiadau yn gallu defnyddio i ôl data o ddisg galed neu i ddanfon data i'r argraffwr. Gyda systemau gweithredu graffig, mae'r cymwysiadau hefyd yn defnyddio'r cyfleusterau dewislen a dyluniad Windows.