A idade contemporanea

por Lucia Navarro Perez

O comenzo da idade contemporanea

No seculo 18 comenzou a idade contemporanea co desenvolvemento da:


 • Revolucións politicas, en moitos paises loitaban para non ter monarquias absolutas. A revollución mais importante foi a francesa que comenzou no ano 1789, a xente do comun queria ter os mesos dereitos ca os grupos pribilexiados
 • A revolución industrial, grazas a invención da maquina de vapor crearonse as primeiras fabricas; e fixo florecer o comercio

Os grandes cambios no seculo 19

As revolucións politicas e industriais provocaron grandes cambios na Europa do seculo 19 as principais foron:

 • A aparición dos reximes políticos paralamentarios, os reis deixaron de ter tanto poder e pasou a os politicos (representantes dos cidadans)
 • O avance da industrialización, cambiaron os talleres artesáns por grandes fabricas nos que traballaban un gran número de obreiros, as cidades creceron porque a xente de fora (os campesiños ) buscaban traballos nas fabricas
 • Os cambios na organización social, as diferencias sociais no seculo 19 pola repartición da riqueza. As clases altas eran os donos das fabricas, os propietarios das terras, as clases baixas eran os obreiros e os campesiños eles crearon os partidos politicos para defender os seus dereitos

O seculo 20 e os inicios do seculo 21

Desde 1900 producironse avances que axudou ao desemvolvemento economico como:

 • Avances tecnicos, grazas as novas maquinas e as novas fontes de enerxia houbo grandes avances tecnicos
 • Avances nas comunicacións, facilitaron o intercambio de coñecementos e o comercio
 • Avances políticos e sociais, hoxe en dia moitos paises os cidadáns elixen os seus gobernantes

A evolucion politica no seculo 19

Napoleón Bonaparte invadiu españa e iniciouse a guerra da independencia contra os franceses durante a guerra creouse a primeira constitución que foi aprobada en Cadiz, cando a gañamos definitivamente tuvimos distintos reximes politicos


 1. Tras a guerra o rei Fernando7º anulou a contitución e puso unha monarquía absoluta
 2. En 1833 o reinado foi para Isabel 2º que estableceu unha monarquía paralamentara
 3. En 1873 tuvimos unha republica
 4. 1874 restaurouse a monarquia parlamentaria

Transformacións economicas e sociais

A economia española caracterizabase por:

 • A importancia da agricultura, era pouco modernizada e a a principal actividade economica
 • Rebolución industrial tardía e lenta, industrias en el País vasco e Ctaluña, en Andalucía e Asturias a minaria desembolveuse moito
 • Rebolución dos transportes, en 1850 apareceron as primeiras liñas de ferrocarrilnas principais cidades españolas

A cultura e o arte do seculo 19 en España

En España crearonse novos estilos de arquitectura como:

 • O neoclasicismo, recupera elementos da arte clasica Grecia e Roma
 • Arqitectura do ferro, empregase este material para levantar grandes edificios.

As primeiras decadas do seculo 20

Nestas primeiras decadas España sufriu un gran cambio:


 • Intenso e rapido desembolvemento industrial, a partir de 1900 apareceron novas industrias
 • Grandes cambios sociais, aumentou a migración do campo e o desembolvemento tamen aumentou
 • Grabes provlemas poiticos,cambiouse a monarquía parlamentaria por a segunda republica

A guerra civil e a ditadura

En 1936 un grupo de militares rebelouse matou moita xente e comenzou unha ditadura por Francisco Franco e supuxo:

 • Suspendeu os dereitos e as liberdades politicas
 • Atrasou a economia moitos españois tiveron que migrar outros paises

A constitucion

En 1978 aprobouse a contitución que ten a lei mais importante do noso pais que recollen:

 • Os dereitos e liberdades, dos españois establece a igualdade e que ninguna persoa pode ser discriminada
 • A forma de goberno que en españa e unha monarquia parlamentaria
 • A organizacion territorial que se estrutura en municipios, provincias e comunidades autonomicas

Un esquema dos poderes Españois

Big image