samengestelde woorden.

Niek Vloet

Hoofdregel

Je schrijft de tussenletters -(e)n- als het éérste deel een zelfstandig naamwoord is met alléén een meervoud op -en of -n. Dus: bejaardenflat, kattenbak, eikenboom, krantenkop

uitzonderingen 1

Het eerste deel is de enige in z'n soort: zon, koningin, maan, Dus: maneschijn, zonnescherm, Koninginnedag, Onze-Lieve-Vrouwekerk
Big image

uitzonderingen 2

Het eerste deel van de samenstelling heeft geen meervoud: tarwe, rogge Dus: tarwebrood, roggebrood, erezaak, eremedaille

uitzonderingen 3

Het eerste deel van de samenstelling is:
  1. een bijvoeglijk naamwoord: rodekool, platteland, hogeschool
  2. een werkwoord: huilebalk, spinnewiel, knorrepot
  3. een versterkend woord: beregoed, reuzeplan,

uitzonderingen 4

Het woord is geen samenstelling (maar een versteende uitdrukking). bullebak, duimelot, apekool, kattebelletje (briefje), ruggespraak, schattebout, madelief, spillepoot, zinnebeeld
nederlands klas 4 samenstellingen.mov
Spellingregels deel 4: Tussen -n

oefenwoorden

beer + sterk =

groente + soep =

koningin + dag =

zon + schijn =

maan + schijn =

rode + kool =

plat + grond =

reus + plan =

bul + bak =

eik + boom =