LÕPUTÖÖ

MARIE LIITSÕNAMÄNG

MÄNGU LINK

http://LearningApps.org/display?v=p05h0jpf201

MÄNGU TUTVUSTUS

Liitsõnamäng

Ülesandeks on liita sõna ja pilt.

Arendab lapse lugemisoskust ning saab õppida uusi sõnu moodustama. Arendab tähelepanu ning käe ja silma koostööd.

DEKONSTRUKTSIOON

TEGUTSEJAD

Mängijaid võib korraga olla üks. Kui rühmas on rohkem arvuteid, siis saab korraga mängida mitu last.

REEGLID
Hiirega vedada kokku sõna ja pilt.
Õigesti kokku viidud paar kaob mängulaualt.


RESSURSID
Internetiühendusega arvuti olemasolu.

AEG
Aeg on piiramatu - kuni laps on sõna õige pildiga kokku viinud.
Aeg on piiratud - võistlusmomendi loomiseks võib seada ajalise piirangu või võrrelda iga sooritaja aega.

MÄNGUS KASUTATUD E-ÕPPEVAHENDID


Mängu koostasin ja viisin läbi LearningApps keskkonnas.

Pildimaterjali otsimiseks kasutasin Google´i otsingumootorit.

Briifinguks ja debriifinguks kasutasin Moodle´i foorumit.

Valitud vahendid õigustasid end igati – praktiline, mugav, eesmärgipärane.

DEBRIIFING

peale mängu palusin tagasisidet:

  • kuidas tundus liitsõnade koostamine e-keskkonnas,
  • mida mängu käigus õppisite,
  • kas midagi oleks võinud olla teisiti,
  • mida muuta,
  • kas mäng täitis eesmärki?

Mängijad leidsid, et mäng täidab oma eesmärgi. Väga sobiv mäng lasteaias kasutamiseks. Arendab lapse lugemisoskust, silma ja käe koostööd ning paneb lapsed mõtlema! On lihtne ja kergesti mängitav. Valitud keskkond on selle mängu jaoks igati sobiv. Väga vahva ja praktiline keskkond mängude mängimiseks ja loomiseks.

SIHTRÜHM

Sihtrühmaks sellele mängule on lasteaia 6 -7 aastased lapsed.

KOKKUVÕTE

Aitäh toreda kursuse eest nii õppejõududele kui ka osalejatele! Sain palju uut ja huvitavat edaspidiseks mängimiseks ja mängude koostamiseks. Toredat mängimist!