אליהו והנביאים

מעמד הר הכרמל - אליהו הורג את נביאי הבעל והאשרה

הקדמה

אליהו מבקש מעובדיהו, מנהל משק הבית של אחאב, שיפגיש בינו ובין אחאב.

עובדיהו מסרב כי הוא חושש שכאשר אחאב יבוא לקראת אליהו, אליהו יעלם ואחאב יהרוג את עובדיהו.

אליהו היה בעל כושר שכנוע גדול והצליח לשכנע את עובדיהו להפגיש בינו לבין אחאב.

כאשר אליהו ואחאב נפגשים אחאב שואל אם אליהו גרם לבצורת בעם, אליהו עונה לו שעם ישראל הוא זה שגרם לבצורת בכך שחטא ובגד באלוהים.

בנוסף אליהו מבקש מאחאב לכנס את נביאי הבעל והאשרה אם שאר העם בהר הכרמל.

מעמד הר הכרמל

כאשר כל העם מגיע, אליהו שואל אותם ''עד מתי אתם פוסחים על שני הספעים אם ה' האלוהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו'' כלומר, אליהו מכנה את בני ישראל כציפורים שמתנדנדות כל הזמן מעץ לעץ ולא מפסיקות, הוא אומר להם שכבר יחליטו מי הוא האלוהים שלהם . כדי שהעם יבחור באחד מהאלוהים אליהו מציע להקים שני מזבחים ולזבוח כל אחד לאלוהיו והאל שיעלה בלהבות הוא האל האמיתי. נביאי הבעל העלו עולות ורקדו סביב המזבח אך לא קרה כלום.

הנס

אליהו בונה מחדש את מזבחו מכיוון שמזבחו נהרס מריקודי הנביאים, אליהו שם 12 אבנים מסביב למזבח כמספר שבטי ישראל ומבקש שהם שימלאו 4 כדים של מים וישפכו מסביב למזבח כדי להראות את הגדולה של אלוהים.

אליהו זובח לאלוהים ואלוהים שורף את המזבח, כאשר בני ישראל מבינים שאלוהים הוא האל האמיתי אליהו מבקש מהם לקשור את נביאי הבעל והאשרה במורד ההר ולאחר מכן אליהו הרג את נביאי הבעל והאשרה

אנדרטות

בקרן הכרמל, המקום בו התחולל העימות בין אליהו לנביאי הבעל, יש פסל ובו אליהו מניף חרב.