בית הספר המקיף ע"ש זיו ומרקס

מצעד הספרים תשע"ו

מצעד הספרים לחטיבת הביניים תשע"ו

כיתה ז 1 -2

מוזמנות להצגת עבודות מסכמות, בספריה.

Big image