Alan Turing

'Father of Computer Science'

Alan Turing

Roedd Alun Turing wedi cael ei eni ar y 23ain o Fehefin 1912. Llysenw Alan Turing oedd 'Father of Computer Science' ac roedd Alun wedi dyfeisio'r 'Turing Machine' yn 1948. Yn ystod yr ail ryfel byd roedd Alun Turing yn gweithio am y 'Government code and cypher school', ac roedd Alun Turing wedi cael ei bleidleisio am '21st Briton of all time'. Roedd rhienu Turing wedi symud nôl i Brydain o India ar iddyn nhw ffeindio allan bod nhw'n cael plentyn oherwydd roedden nhw eisiau ei blant nhw i dyfu lan mewn Lloegr, roedden nhw wedi symyd i Maida Vale a dynna ble oedd Alan Turing wedi cael ei magu. Mae plac sydd wedi cael ei greu ar hen dy Alan Turing sef Wilmslow, Cheshire sydd yn marcio ei amser e mewn yr adeilad. Mae cerflun o Alun Turing mewn Sackville Park, Lloegr, roedd Glyn Hughes wedi creu cerflun tebyg i'r un Alan Turing ac os bydd y cerflun efydd Glyn Hughes wedi gwerthu bydd y cerflun yn costio £50,000. Roedd Alun Turing wedi marw ar y 7fed o Fehefin 1954 (42 blwydd oed) gan 'cyanide poisoning'.

ALAN TURING
Big image