Energy Resources

B̃ỹ Ỹãs̃m̃ĩñẽ Ãg̃ũĩñõ

T͙y͙p͙e͙s͙ o͙f͙ e͙n͙e͙r͙g͙y͙

W̠e̠ u̠s̠e̠ a̠l̠l̠ t̠y̠p̠e̠s̠ o̠f̠ e̠n̠e̠r̠g̠y̠ a̠l̠l̠ t̠h̠e̠ t̠i̠m̠e̠. W̠e̠ u̠s̠e̠ i̠t̠ i̠n̠ o̠u̠r̠ h̠o̠m̠e̠, w̠h̠e̠n̠ w̠e̠ m̠a̠k̠e̠ h̠e̠a̠t̠ a̠n̠d̠ l̠i̠g̠h̠t̠, e̠v̠e̠n̠ w̠h̠e̠n̠ w̠e̠ m̠o̠v̠e̠. T̠h̠e̠r̠e̠ a̠r̠e̠ t̠w̠o̠ s̠o̠u̠r̠c̠e̠s̠ o̠f̠ e̠n̠e̠r̠g̠y̠: N̠o̠n̠-r̠e̠n̠e̠w̠a̠b̠l̠e̠ a̠n̠d̠ R̠e̠n̠e̠w̠a̠b̠l̠e̠ e̠n̠e̠r̠g̠y̠.

Purpose

My purpose is to teach about non renewable and renewable resources. While learning about this you can check out some games in the App Store.

Non-renewable

Energy resources are considered nonrenewable if they cannot be replenished in a short period of time. Non-renewable resources impact global warming by increasing greenhouse gasses and carbon dioxide.

https://youtu.be/SCg81A6kwg0

https://youtu.be/uAM1upMXf_g

Renewable

R͙e͙n͙e͙w͙a͙b͙l͙e͙ s͙o͙u͙r͙c͙e͙s͙ c͙a͙n͙ b͙e͙ r͙e͙p͙l͙e͙n͙i͙s͙h͙e͙d͙ n͙a͙t͙u͙r͙a͙l͙l͙y͙.

https://youtu.be/HYyBkwPbI_4

https://youtu.be/MhEGS1zsApo

I͙n͙e͙x͙h͙a͙u͙s͙t͙i͙b͙l͙e͙ R͙e͙s͙o͙u͙r͙c͙e͙s͙

They are resources that will never run out.

Games: