Քննարկում-դասընթաց

«Հետաձգված հարկերի հաշվառում»

Դասընթացը նպատակ ունի ներկայացնելու ժամանակավոր տարբերություններից առաջացող հետաձգված հարկերի հաշվապահական հաշվառման հետ կապված տարաբնույթ հարցեր:


Համեմատականությամբ կներկայացվեն հետաձգված հարկերի հաշվառման պահանջները ըստ Հաշվապահական Հաշվառման Միջզգային Ստանդարտ (ՀՀՄՍ) 12-ի և Փոքր և Միջին Կազմակերպությունների Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանտարտի (ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ):

Քննարկում-դասընթացին կդիտարկվեն տարբեր օրինակներ, ինչպես նաև մասնակիցները հնարավորություն կունենան քննարկման դնել իրենց կողմից առաջադրված հարցերը:


Դասընթացը կվարի ՖՀՄՍ-ների փորձագետ Ավետիք Մովսիսյանը:

Մարտի 28-ին, ժամը՝ 15:00

Չարենցի 1, 9-րդ հարկ՝ Հաշվապահության Ուսուցման միջազգային Կենտրոն

Մասնակցությունը վճարովի է

Մասնակցության վճարը 5000 դրամ է: Շրջանավարտ-մագիստրոսների համար գործում է զեղչ: Մինչև մարտի 20-ը գրանցվելու դեպքում կգործի 30% զեղչ, մինչև մարտի 24-ը՝ 20%

ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ

Հաշվապահության Ուսուսցման Միջազգային Կենտրոնը հիմնվել է 1998 թ. Երևանում, Եվրամիության Tacis ծրագրի շրջանակներում: Կենտրոնը 17 տարի անընդմեջ շարունակում է մնալ հաշվապահության, կառավարման, բիզնեսի ոլորտներում մասնագիտական ուսուցում տրամդրող առաջատար հաստատություն, որի նպատակն է ազգային և միջազգային չափանիշներին համապատասխանող մասնագետների պատրաստումը և վերապատրաստումը: