יום האהבה

דריה

לדעתי יום האהבה הוא כמו יום המשפחה משום,

שביום האהבה אצלי במשפחה אנו נאספים בסלון, וכל אחד נותן לכל אחד בלי יוצא מן הכלל ברכה אשר הכין

לפני יום האהבה.

וביום המשפחה אותו הדבר אנו נאספים בסלון ונותנים לכל אחד ברכה אשר הכין לפני יום המשפחה.

וככה ביום המשפחה וביום האהבה מרגישים את אותה השמחה

Big image