השתלמויות מקוונות תשע"ו - מחוז חיפה

"ייצוגים חזותיים בהוראה" ו"משחק ומשחוק בלמידה"

לומדים מרחוק - לומדים מהבית

רכזים ומורים מובילי תקשוב יקרים,
למידה מרחוק מאפשרת לנהל תהליכי למידה והוראה מגוונים בסביבה מקוונת
המשוחררת מכבלי המרחב והזמן.
שתי השתלמויות מקוונות במלואן יוצאות לדרך! מהרו להרשם!

א. "אוריינות חזותית וייצוגים חזותיים בהוראה" (איציק גרשון ונעמי שרוני)


ב. "משחק ומשחוק בלמידה" (נירה דישי)

"אוריינות חזותית בהוראה" (איציק גרשון ונעמי שרוני)

"אוריינות חזותית"- ממחקרים עדכניים בתחום עולה כי שימוש מושכל בייצוגים חזותיים בהוראה מקדמים מוטיבציה ותחושות חיוביות כלפי הלמידה בקרב הלומדים.

בהשתלמות זאת תוכלו לרכוש ידע וכלים יישומיים לקידום יכולת התלמידים ליישם הבנה, להצליח בפתרון בעיות, לפתח חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית בסביבה מקוונת ובשילוב כלים טכנולוגיים עדכניים.

לסילבוס ולהרשמה: באתר מרכז פסג"ה חיפה, מספר ההשתלמות 281.

"משחק דיגיטלי ומשחוק בלמידה" (נירה דישי)

השתלמות זאת תזמן לכם היכרות עם מגוון משחקים דיגיטליים כמנוף לעידוד יצירתיות ושיתופיות וכהנעה ללמידה משמעותית. במסגרת ההשתלמות תוכלו להתנסות בהכנת משחקים דיגיטליים בתבניות מוכנות, תוך התייחסות לחשיבה מסדר גבוה ולפדגוגיה דיגיטלית ולפתח יחידות הוראה בדרך המשחוק והמשחק הדיגיטלי.
לסילבוס ולהרשמה: באתר מרכז פסג"ה חיפה, מספר ההשתלמות 286.
Big image

פרטים נוספים

היקפן של ההשתלמויות הנו 30 שעות והן מוכרות לגמול ב"אופק חדש".
כל אחת מההשתלמויות מורכבת משני מפגשים סינכרוניים ו-6 מפגשים א-סינכרוניים.
המפגשים הסיכרוניים יתקיימו בימי שלישי / רביעי בין השעות 20:00 - 21:30.

להלן טופס ההרשמה, בו עליכם לבחור ולציין לאיזו השתלמות הנכם מעוניינים להצטרף.
הקישורים למפגש הסינכרוני ולאתר מלווה יישלחו בדוא"ל יום לפני המפגש.
***פתיחת ההשתלמות תלויה במספר הנרשמים.