Tim Berners-Lee

Crewr y We

Bywyd Cynnar

Cafodd Tim Berners-Lee ei geni ar Mehefin yr 8fed, 1955, yn De-Orllewin Llundain. Aeth e i Ysgol Cynradd Sheen Mount o 1969 i 1973. Fel plentyn ifanc, roedd e'n cael diddordeb mawr yn trênau. Tad Tim Berners-Lee oedd Conway Berners-Lee, ac ei fam oedd Mary Lee Woods, a helpwyd gweithio ar y cyfrifiadur cyntaf, y Ferranti Mark I (felly gallech gweld lle ddaeth ei talent o). O 1973 i 1976, aeth Tim i coleg Frenhines Oxford, lle chafodd gradd cyntaf yn ffiseg. Ar ôl cael ei raddio, aeth ef i weithio yn gwmni telathrebu Poole.

Genedigaeth y Wê

Dechreuodd y We Fyd-Eang fel prosiect CERN o'r enw ENQUIRE. Dechreuodd hyn yn 1989, gan Tim Berners-Lee. Yn 1995, cafodd Tim a Robert Cailliau anrhydedd gan y 'Association for Computing Machinery' am eu cyfraniad i'r cread y We. Beth oedd yn gwneud y prosiect ENQUIRE yn gwahanol yw y ffaith doedd e ddim ei fod i ryddhau i'r cyhoedd. Mae CERN yn labordy mwaf y byd sydd yn ymchwilio ffiseg gronynau, a ddechreuodd yn 1954.


Yn 1994, cafodd y World Wide Web Consorstium (W3C) ei sylfaeni gan Tim Berners-Lee, yn y Massachusetts Institute of Technology. Mae'r grwp yma yn gweithio i helpu'r We i cael sylfaen da. Mae gan y W3C 383 aelod. Yna 2009, sylfaenwyd y WWW Foundation, er mwyn gwella y We o ran gallu. Tim Berners-Lee yw sylfaenydd y WWWF, a Anne Jellema yw'r CEO.

At y Agoriad y Gemau Olympaidd yn Llundain

Yn y Haf o 2012, yn ystod agoriad y Gemau Olympaidd, roedd Tim Berners-Lee wedi dweud ar Twitter 'This is for everyone'. Cafodd hyn ei sillafu allan yn sydd gan goleuadau LCD ar cadeiriau 80,000 o bobl. Cafodd ei anrhydeddi fel y Dyfeiswr y We Byd Eang. Defnyddiodd cyfrifiadur NeXT i gwneud hyn.

Tim Berners Lee Olympics NeXT Cube