סרטונים למודל כיתה הפוכה

קבוצת יזמות מצלמים סרטונים לימודים לילדים מתקשים בחומר הנלמד

אנו מכינים מאגר סרטונים בנושאים לימודיים שונים לטובת ילדים המתקשים