ניהול קונפליקטים

***ערך חודש טבת במפתח הל"ב ***

מהו קונפליקט?

קונפליקט הינו התנגשות בין צדדים בעלי צרכים, אינטרסים, רגשות, דעות, אמונות ו/או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו. הקונפליקט מהווה תופעה אנושית טבעית והוא עשוי להתגלע במערכות היחסים שבין יחידים, קבוצות, חברות, ארגונים ומדינות.
מקורות הקונפליקט עשויים להיות: צרכים (פיזיים, חברתיים ואחרים), ערכים (אמונות, העדפות ותפיסות עולם מנוגדות/סותרות), משאבים ועוד.
קיימות גישות שונות ביחסה של החברה לקונפליקט. האסכולות המסורתיות דוגלות במניעת קונפליקטים בכל מחיר כיוון שלשיטתן הם מזיקים למערכות היחסים בחברה.
האסכולות של "יחסי האנוש" מתייחסות אל הקונפליקט כאל תופעה בלתי נמנעת שאינה מזיקה כל עוד יילמדו הדרכים לתעל את הקונפליקט לטובת החברה ולקידומה.
אסכולות הקונפליקט המאוחרות יותר טוענות כי הקונפליקטים עשויים לשמש מנוף לצמיחה ולהעצמה ומשום כך יש לעודד אותם.
מכל מקום, גישות אלה ואחרות מחדדות את הצורך בגיבוש דרכי פעולה והסכמות שיסייעו ליחיד ולקבוצה לנהל את מצבי הקונפליקט בדרך יעילה המקדמת את מטרותיהם והתורמת ליחסים ביניהם.
דרכים אפשריות לניהול הקונפליקטים בדרך מקדמת עשויות להתגבש בעקבות שיח המברר את אחריותם של השותפים "לשמור את הכוח למשהו טוב" ולהימנע מפגיעה.

גדר כבשה ואיש עם בעיה
סכסוכים ומריבות הם דבר שבשגרה בעולמם של ילדים (וגם של מבוגרים). אבל כיצד פותרים סכסוכים? זה כבר מסובך קצת יותר. נכון הוא שזיכרונם של הילדים קצר מאוד, רגע אחד הם רבים, ומיד חוזרים לשחק רגע, כאילו לא קרה דבר. אך לא תמיד. יש סכסוכים שהופכים ל'ברוגז' ממושך, ויש אף סכסוכים שהופכים אלימים

דרכי התמודדות עם קונפליקט

תשמרו את הכוח למשהו טוב

תשמרו את הכוח למשהו טוב

בדיוק כשהרגש ָת שנגמרו המילים

בדיוק כשחשב ָת שנשברו הכלים

תעצור

בתוך החושך תמצא את האור

תזכור

אם תשקיע את הכוח בלפגוע

איך יישאר לך כוח לאהוב?

אתה עוד תראה זה ייתן לך עוד

תשמרו את הכוח למשהו טוב

בעקבות הצפייה בסרטון "גדר , כבשה ואיש עם בעיה" ענה על השאלות הבאות:

· הסבר מהי לדעתך בעיה / קונפליקט ?

· ספר כיצד אתה מתמודד עם בעיה?

· הגדר את המילה בעיה. (ניתן להיעזר במילון).

· ספר באיזו דרך בחרה כל כבשה לפתור את הבעיה?

· אם איזו כבשה הרגשת הזדהות מיוחדת, מדוע?

· כיצד אתה מרגיש כשיש לך בעיה? (תחושות גוף,

מחשבות, הרהורים).

· ספר ספור על התמודדות עם בעיה. (ניתן לספר

ספור אישי, מהעיתון, מספר או מהדמיון).