עבודה בתנך

מגישים - הראל סולומון ומאור קרה

תשובה לשאלה מספר 1

"וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִשְׁרְצוּ וַיִרְבּוּ וַיַעַצְמוּ בִּמְאד מְאד, וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אתָם" - ציטוט זה נאמר כפירוש ל"גדול ועצום" מההגדה של פסח ופירושו שבני ישראל התרבו והפכו לרבים מאוד.


"הָבָה נִתְחַכְמָה לו פֶּן יִרְבֶּה, וְהָיָה כִּי תִקְרֶאנָה מִלְחָמָה וְנוסַף גַם הוּא עַל שׂנְאֵינוּ וְנִלְחַם בָּנוּ, וְעָלָה מִן הָאָרֶץ" - ציטוט זה נאמר כפירוש ל"וירעו אותנו המצרים" מההגדה של פסח וכוונתו שכאשר המצריים ראו שבני ישראל מתרבים כל כך הם החליטו לעשות מעשה בפני למנוע את התרבותם בכדי שלא ילחמו בהם באחד הימים.

תשובה לשאלה מספר 2

הראל - במהלך קריאת 10 המכות כולם צועקים את עשר המכות ומתופפים על השולחן.

מאור - אצל מאור לא עושים דבר מיוחד אך הוא מכיר חברים שבמהלך קריאת 10 המכות מכים אחד את השני עם בצל ירוק

שאלה מספר 3

דם

צפרדע

כינים

ערוב

דבר

שחין

ברד

ארבה

חושך

מכת בכורות

צפרדע

א. מתואר בתנך שמקור המכה החל ביאור והמשיך לכול מצרים

ב. המכה השפיעה על נתיבי המסחר לרעה ביאור וגם ביבשה כי כל האזור היה מלא בצפרדעים בנוסף הצפרדעים הקשו על אורך חיים נורמלי והפכו את אורך החיים למגעיל ומשימות פשוטות כמו לשתות מים היו כמעט בלתי אפשריות.

ג. כן משה והארון הזהירו את פרעה לפני שהכו את מצרים

ד. לא בני לא נפגעו מהמכה.

ה. פרעה הבטיח שישחרר את בני אך לבסוף לא קיים את הבטחתו

ג. כן משה והארון הזהירו את פרעה לפני שהכו את מצרים

ו. המסקהות שלי הן שלפרעה מפריעה עד מעוד המכה מיכיון שאמר למשה ולאהרון שישחרר את בני עם יפסיקו את המכה ניתן להסיק שלפרעה ולמצרים בני הם כוח עבודה חשוב מאוד למצרים

חושך

א. הפעם לא מצוין מקום מדויק שבו החלה המכה רק מצוין שמשה הטה את מקלו לשמים והיה חושך בכל מצרים.

ב. המכה לא אפשרה למצרים לזוז בכלל כי המצרים לא ראו כלום כלל וכלל ובכך לא יכלו לקיים מסחר ולא לקיים שגרה כי לא יכלו לעשות הם כלום

ג. לא בפעם זו לפרעה לא הייתה התראה לפני המכה

ד. לא בני לא נפגעו מהמכה.

ה. פרעה שוב בטיח למשה ולאהרון שישחר אותם אך לא מקיים את הבטחתו

תשובה למשימה מספר 4