קווי 67

הקו הירוק

הקו הירוק

הקו הירוק הוא קו גבול ששׂורטט בשנת 1949, במסגרת הסכמי שביתת הנשק בין מדינת ישראל לבין המדינות השכנות לה , כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו כיוון שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. לקו הירוק כינויים נוספים והם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48".

בעד או נגד לקו הירוק?

אני נגד חזרה לקו הירוק מהסיבות הבאות:

מבחינה ביטחונית,החזרת השטחים תקרב את הגבול לישראל ועלולה לגרום לפיגועים רבים בתוך ישראל.

מבחינה כלכלית,השטחים מקום שבו אפשר לפתח פעילות כלכלית גם ליהודים וגם ולפלסטינים ויצירת מקומות תעסוקה.

מבחינה מדינית,נצטרך לשכנע את העולם שכל עוד ישראל שולטת בשטחים הטרור יהיה בפיקוח ישראלי ולא יפרוץ את גבולות המדינה ועל מדינות העולם לקחת זאת בחשבון.

מבחינה אוכלוסיה,קיימים מתיישבים יהודים בשטחים שחיים שם, מתפרנסים ומפתחים את האזור ועקירתם מבתיהם יוביל לאסון.

לסיכום...

שאלת החזרת השטחים בתמורה לשלום היא שאלה מאוד מורכבת מאז שנת 1967.יש הטוענים,ששטחי הגדה המערבית הם שטחים כבושים ואולם יש כאלה שאומרים שאלו שטחי אבותינו מדורות קודמים. הסכמי אוסלו שניסו למצוא פיתרון לשני העמים ולהגיע בסופו של דבר להסכם שלום קבוע עם הפלסטינים הביא לכישלון גדול. מאז מנסים הצדדים למצוא פיתרון אך ללא הצלחה. אני מקווה שבעתיד נצליח להגיע להסכם עם הפלסטינים מבלי שנותר על השטחים תוך שמירה על בטחון המדינה ושמירה על זכויות האדם וחיים בדו קיום.