התפילה המוסלמית

קורל גנטוב ויונית שוסטק

התפילה

התפילה נמצאת בספר הקוראן.

התפילה היא אחת מחמשת עמודי האסלם,וכל מוסלמי צריך להתפלל חמש פעמים ביום בצהריים,מנחה,ערב,לילה ושחר.

הכיוון שאליו צריכים להתפלל הוא לכיוון מכה מפני שזאת עיר הבירה שלהם.

כאשר המוסלמים מסיימים עם רכעות התפילה,הם מברכים ברכות חובה כמו:התשהד,ברכה על שלום הנביא,עלינו,אוהבינו,אמירת השהאדה וברכות לאללה.

היטהורות לפני התפילה

לפני כל תפילה המוסלמים עוברים היטהרות הנקראת ודוא,וישנה מסורת המשבחת את מבצעי ומקפידי ההטהרות מפני שזו פעולה המטהרת ומשחררת מחטאים.

מקור התפילה באיסלם

מקור התפילה באיסלם הוא מנביאי ישראל המוקדמים כמו ישמעאל ובני ביתו שמוצגים כמקימי מצוות התפילה והצדקה,כלומר הן חלק מהדת אשר קדמה למוחמד.
Big image

השוואה בין התפילה היהודית לבין התפילה המוסלמית

1.איכן מתקיימת התפילה?
יהודים:בית כנסת
מוסלמים:מסגד
2.מי מקיים את התפילה?
יהודים:יהודים
מוסלמים:מוסלמים
3.כמה פעמים מתפללים ביום?
יהודים:3 פעמים
מוסלמים:5 פעמים
4.למי מתפללים?
יהודים:אלוהים
מוסלמים:אללה
5.לאיזה כיוון מתפללים?
יהודים:לכיוון ירושלים
מוסלמים:לכיוון מכה
6.באיזה ספר משתמשים לתפילה?
יהודים:בתנך
מוסלמים:בקוראן