Pesten

Stop pesten nu!!

Oorzaken van pesten

hoe komt iemand ertoe om te gaan pesten? dat weet je nooit helemaal zeker, maar er zijn wel factoren aan te wijzen die een rol kunnen spelen. Uiteraard is het uiteindelijk de persoonlijkheid van de pester die maakt dat hij deze vorm kiest om zijn onlustgevoelens te uiten, namelijk pesten.

- Te sterke competitie die kan leiden tot strijd om de macht

- Een problematische thuissituatie

- Je anoniem voelen

- Je anders moeten gedragen

Stap gewijs werken bij pesten

Voer dagelijks een gesprekje

zoek kwaliteit

toon respect

vraag naar de feiten

betrek de groep erbij

stele een confronterende slotvraag

Big image