עיתונאים צעירים

צוות העיתונאים של ג-3 גאים להציג:

HGFGFGHCGC

JIHGFGFHFDCFC

עטעעעטעט