רצינו שתדעו, 43

30 ביוני 2013, כב' תמוז תשע"ג

סיכום ימי ההשתלמויות

השובע קיימנו רצף של ימי עיון והשתלמויות:


23 ביוני - בית ברל - יום עיון בנושא חיי יום יום עד קום המדינה

25 ביוני - רעננה - יום מרוכז

25 ביוני - חיפה - יום מרוכז

26 ביוני - רעננה - יום עיון בנושא 40 שנה למלחמת יום הכיפורים

27 ביוני - באר שבע - יום מרוכז


רשימת המשתתפים ביום המרוכז בחיפה נשלחה אליכם על ידי גלעד.


רשימות בית ברל, רעננה, יום העיון, באר שבע - תשלחנה אליכם במיילים נלווים ל'רצינו שתדעו'.


עליכם לעבור על הרשימות, לדלות את המורים השייכים לכם ולתת להם את הקרדיט המתאים מול מרכזי הפסג"ה.

במהלך השבוע אעביר לכם גם את רשימת המורים שיגיעו ליד ושם.


אני מזכירה את הכללים:

כדי לזכות בגמול על המורים להיות נוכחים ב-4 מפגשים במרכז הפסג"ה + 2 ימים מרוכזים. ימים כאלה נערכו בחנוכה ועכשיו בקיץ.

ניתן להתחשב במורה שהחסיר מפגש פסג"ה או נאלץ לצאת מוקדם יותר מיום מרוכז. אך לא יותר מכך. לא יתכן שנאשר נוכחותו של מורה שהגיע למחצית מהפגישות בלבד או נעדר מיום מרוכז.


חשוב לזכור כי אנו מכירים גם בהשתלמות יד ושם. כלומר על המורים לבחור 2 ימים מתוך 10 אפשרויות!. כזכור קיבלנו גם נוכחות בערב השקת גיליון 'סגולה' בנושא השנתי כתחליף לאחד ממפגשי הפסג"ה.במהלך יולי עליכם לדאוג לסגירת תיקי ההשתלמות בפסגות כדי להבטיח למורים את הגמול המגיע להם.


במקרים בהם קיים ספק לגבי זכאותו של מורה - אנא פנו אלי.

והחוויות...

ימי ההשתלמות היו טובים מאוד, ויעידו על כך המורים הרבים אשר אזרו עוז ואמרו פשוט - תודה!התנאים הפיסיים היו ראויים מאוד (מקום וכיבוד), המרצים ענו על הציפיות והרישום מראש הוכיח עצמו.


כזכור פניתי בכל מקום למורים וביקשתי להפנות אלי מורים חוקרים המוכנים לשתף את כלל המורים בידע שצברו. הגיעו אלי כבר לא מעט פניות מרשימות, ואני בטוחה שמורים אלה יעשירו אותנו בתשע"ד.

ומה מצפה לנו השבוע?

בראש ובראשונה - ביום שלישי תתקיימנה שתי בחינות הבגרות האחרונות בהיסטוריה - בחינת עולים חדשים וחלק ב'.יש לשער (ולקוות) כי ברור כבר למורים שמוקדי ההוראה המחייבים מצויים באשנ"ב ואין להסתפק במסמך המיקוד הסופי. הדבר מופיע מפורשות בכותרת מסמך המיקוד!


כמו כן - אני מניחה כי ברור למורים ששאלות עשויות (ולא עלולות) להיות מנוסחות באופן שונה מהדרך בה הופיעו בשנים הקודמות. ניסוח שונה אינו בהכרח "מעורפל ובלתי ברור". הוא פשוט - שונה! הכנה נאותה של התלמידים תמנע לחץ מיותר, ותעודד חשיבה.ארגון מערך ההדרכה תשע"ד

שני גורמים מחייבים אותנו לארגן מחדש את מערך ההדרכה בשנת הלימודים הבאה:1. הקיצוצים הנרחבים בימי הדרכה


2. התובנה לפיה מורים רבים לא עבדו עם אשנ"ב א' באופן הראוי.


המפגש הראשון שלנו ב-3 בספטמבר יוקדש לנושא זה.

פרסום מסמכי ההלימה והאשנ"בים

לצערי מסמכי ההלימה טרם פורסמו. ביקשתי אישור חריג לפרסם את האשנ"בים. אני ממתינה... אעדכן אתכם.


שיהיה לכולנו שבוע משמעתי ושקט

אורנה