testamentair erfrecht, nalatenschap

Gang van zaken na het overlijden

Testament

Een testament wordt gemaakt, omdat niet elke gezinssituatie aansluit op het wettelijke erfrecht. Stiefkinderen, samenwoners zijn geen wettelijke erfgenaam, maar ze kunnen wel in een testament worden opgenomen als een erfgenaam. In een testament kan worden opgesteld of er een speciaal legaat is die naar een speciaal persoon toe moet, wie de voogd wordt van de kinderen als de ouders overlijden en wie er straks executeur wordt over het nalatenschap. Een testament kan worden opgesteld bij een notaris, de notaris zal het testament onder zich houden


Big image

Legitieme portie

Via het wettelijke erfrecht hebben kinderen en een echtgenoot van de overledene altijd recht op een deel van de erfenis, en allemaal recht op een gelijk deel. In een testament kan worden opgesteld, wie de erfenis krijgt en wat voor deel. Ook kunnen er mensen onterft worden. Kinderen kunnen via een testament onterft worden, maar hebben dan altijd nog recht op een legitieme portie. Dit betekent dat ze recht hebben op de helft van de erfenis die ze zouden krijgen via het wettelijke erfrecht.


Overlijden

Als een persoon overlijdt, moet er aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden. Vaak zorgt de begrafenis ondernemen voor deze aangifte. Bij de aangifte moet een verklaring van de arts worden bijgevoegd. De arts moet verklaren dat het persoon een natuurlijke dood heeft gehad. Als dit niet het geval is kan de begrafenis of crematie worden uitgesteld, zodat het lijk onderzocht kan worden. De bank blokkeert de rekening van de overledene, de rekening word pas gedeblokkeerd als de bank weet wie de erfgenamen zijn.


Big image

Erfbelasting en Boedelkosten

Erfbelasting is verschillend, dit heeft te maken met de bloedverwantschap. Voor kinderen en echtgenoten is de erfbelasting lager en de vrijstelling groter. Dit wil zeggend dat het bedrag dat je mag erven zonder er erfbelasting over te betalen, groter is dan bij andere familieleden. Samenwoners zijn in het wettelijke erfrecht niks van elkaar, en zouden dus veel erfbelasting moeten betalen. Om de erfbelasting anders te maken worden samenwoners naar 5 jaar gezien als echtgenoten.