בחירות 2015

יש עתיד

על יאיר לפיד ומטרותיו...

יאיר לפיד בא במטרה לשנות. לשנות את איכות החיים של מדינת ישראל.

זה בא לידי ביטוי בהוזלת מחירי הדירות,הורדת המע"מ על הדירות,לאפשר לזוגות חד מיניים לבצע תהליך פונדקאות ועוד...

אנחנו לא נלחמים בשביל עצמנו, אנחנו נלחמים על המדינה

המצע של יש עתיד-רקע

מצעה של "יש עתיד" מתמקד בשינוי סדרי העדיפויות במדינה עם שימת דגש על החיים האזרחיים ושיפור מצבו של מעמד הביניים. המפלגה מציעה להקים "מועצה לאומית לחינוך" ולגבש סל חינוך אישי לכל תלמיד. כמו כן היא מציעה תוכנית לבנייה כוללת של 150,000 יחידות דיור בתקופה של 10 שנים, במימון הגופים המוסדיים וקרקע ממשלתית שתוקצה לבנייה להשכרה לטווח ארוך, ללא תשלום. כמו כן העלתה מספר הצעות לעידוד העסקים הקטנים, ובהן הענקת ערבות אשראי לעסקים עצמם ולא לבנקים, קידום הרפורמה בנושא רישוי עסקים, וקביעה כי אובדן הזכאות להבטחת הכנסה לא יהיה מיידי‏.

"יש עתיד" קוראת למאבק בשחיתות הציבורית, לביצור שלטון החוק ושמירה על מעמדו של הבג"ץ. המפלגה דוגלת בקידום חוקה לישראל ומציעה שינויים בשיטת הממשל, ובהם העלאת אחוז החסימה ל-6%, וכמו כן לא ניתן יהיה להפיל את הממשלה אלא בהצעת אי-אמון קונסטרוקטיבית וברוב של 70 חברי כנסת. היא דוגלת בשוויון בגיוס לצה"ל, ולפי מצעה בתוך חמש שנים כל יהודי בגיל הגיוס יהפוך לחייל בצה"ל, או לחלופין יצטרף למערך שירות אזרחי שימשך שנתיים עד שלוש שנים‏. בנושא המדיני, יש עתיד תומכת בקידום המשא ומתן עם הפלסטינים ובפתרון שתי המדינות, תוך שמירה על גושי ההתנחלויות ועל ריבונות ישראלית בירושלים המאוחדת‏.

איך ישראל תיראה כאשר יאיר לפיד יהיה ראש הממשלה ?

במדינת ישראל יתחולל שינוי רב לפי אמירותיו של יאיר לפיד.

מחירי הדירות בארץ יוזלו ויאפשרו לילדנו לקנות דירה בישראל.

בנוסף,יהיה שוויון בין כולם (עשירים ועניים בעיקר).

ציפי לבני נגד יאיר לפיד. קרב ראפ