עשרת המבצעים

10 הבקשות המיוחדות של הרבי מלובבויץ לכלל עם ישראל

הרבי מלובביץ

Big image