סיפורים חברתיים

מנחה: ג'ני אקרמן. חברים : ולרי ,רויטל, פאני,מעין

רעיון המרכזי

שיפור הנגישות לחומרי עבודה , הגברת השיתופיות בין קהילת המורים / הקולגות,יצירת שיתופי פעולה והפרייה הדדית , שימוש בטכנולוגיות עדכניות לשם שיפור תהליכי למידה למידה שיתופים ועדכנים

מטרות המיזם

1.פיתוח אתר שיתופי למורים, קלינאים העובדים עם תלמידים על הרצף האוטיסטי

2.הרחבת התכנים- האתר יאגור חומרי הוראה לכל רמות התפקוד על הספקטרום

3. הרחבת הידע- חשיפת מגוון מידעים בין מורים בעלי דיספלניה משותפת עידוד תקשורת ולמידה שיתופית בין אנשי מקצוע.

4. הרחבת מיומנויות המחשב בקרב מורים

אוכלוסיית היעד:

מורים , מטפלים, קילנאיות תקשורת, הורים

מטרות המיזם

פיתוח מגוון חומרים סביב סיפורים חברתיים לתלמידים על הספקטרום

ולתלמידים שהכלי יכול לסייע להם

על איזה צורך המיזם נותן מענה

כיום יש הרבה סיפורים חברתים אך אין מיגון פעילויות שמתבלה אליהם.

גישה לכלי במקומות בהם אין שימוש בסיפורים חברתיים

תרומתו של המיזם להוראה

פעילויות מגוונות ודיפרנציליות של סיפורים חברתיים . שיתנו מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים ולתלמידי asd .מה החדשנות שהמיזם מייצג

חדשנות היא בשימוש בטכנולוגיה שמאפשרת שיתופיות ,למידה הדדית והפרייה -במקום שכל מטפל/מורה יעבוד על חומרים לעצמו מבלי לשתף ברשת - נוצר מעגל של חומרים וידע שיתופי שעומד לרווחת הכלל.מה ייחודו של המיזם/ איזה שינוי המיזם יוביל בהוראה

הפעילויות יאפשרו עבודה עצמית של התלמיד ללא תיווך של מבוגר.

כמו כן יהיו זמינות

במה המיזם החינוכי יתמקד

סיפורים חברתיים ומשחקים

כיצד יפרוץ דרכים חדשות וירחיב את סביבות החינוך בהתאמה לשינויים המתרחשים סביבנו

קשר בין צוותים חינוכיים במסגרות שונות

ניתוח אסטרטגי מודל SWOTS - חוזקות - Strength

גישה למספר רב ומגווון של מורים שעובדים עם הסיפור החברתי.

 • ידע טכנולוגי שיאפשר לבנות פלטפורמה מתאימה

 • צורך אמיתי של אנשי המקצוע בתחום למאגרי מידע איכותיים בשל העדרם של "ספרי לימוד" בנושא

 • הכרת האוכלוסיה


W - חולשות - Weaknesses

 1. מיומנות נמוכה ומוטיבציה נמוכה של מורים להשתמש בכלים הטכנולוגים

 2. מעקב ובקרה אחרי איכות החומרים המועלים לאתר

 3. תוקף המיזם

 4. המשחיות המיזם לאורך שנים .


O - הזדמנויות - Opportunities

 1. קשרים עם מדריכות ארציות ומפקחים שיכולים לסיעה בהפצה של המיזם

 2. בניית רשת מידע שיתופית ולמידה מעמיתים


T - איומים - Threats

 1. חשש מפגיעה בזכיות יוצרים

 2. בקרה על טיב ואיכות החומרים המועלים

Big image