Innovatief Organiseren

Hogeschool Windesheim - Minor Leiderschap & Innovatie

Big image

Wat is innovatief organiseren?

"Innovatief Organiseren is een verzamelbegrip voor de concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten. Het gaat daarbij om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers. "


Voorbeelden daarvan zijn: "sociale innovatie, nieuw organiseren, slimmer werken, dynamisch leiding geven, sturen op verantwoordelijkheid, ‘klein binnen groot’ en zelforganisatie. Het betreft het vernieuwen van de manier waarop het werk is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. "

Aangezien deze definitie allesomvattend-, concreet- en duidelijk is, heb ik hiervoor gekozen. Daarnaast worden er enkele praktische voorbeelden genoemd, wat het tot een snel te begrijpen geheel maakt.


Klik op deze hyperlink voor de bron

Klik op deze hyperlink voor de tweede bron

En hier voor de derde bron

Big image
Big image

Belangrijke trends

De volgende drie trends zijn voor mij belangrijk in de route naar de ideale organisatie:


  1. Trend 8: Van ophaalbrug tot bruggen bouwen: ik verbind, dus ik besta
  2. Trend 1: Connectie in plaats van hiërarchie: wie piramides bouwt, kweekt mummies
  3. Trend 6: Omarm de nieuwe generatie: Generatie Y als Y van Columbus
Big image
Informatie over de groepsflyer komt nog ;-)