Meervoudsvormen

Hidde Reijns & Mitchell van Eijndhoven

wanneer gebruik je meervoudsvormen

Meervoud is altijd meer dan 1.
1 is enkelvoud een voorbeeld van enkelvoud is: ik werk vanavond 3 uur. Een voorbeeld van meervoud is: wij werken vanavond 3 uur.
enkelvoud = werk
meervoud = werken

Regels meervoudsvormen

Bij meervoudsvormen horen ook regels.

Meestal + en & s

Deur-Deuren
Stoel-Stoelen
Tafel-Tafels

Veranderende medeklinkers
een s veranderd vaak in een z: laars-laarzen
een f veranderd vaak in een v: staaf-staven
maar soms gebeurt dit niet: fotograaf-fotografen.

Extra e met trema (ë) of niet?
Zee-Zeeën
Melodie-Melodieën

maar ook hier gebeurt dat niet altijd: Bacterie-Bacteriën.
als de klemtoon op de laatste lettergreep ligt dan is het +ë.
zodra de klemtoon niet op de laatste lettergreen ligt dan is het zonder extra e.


S of 's?
Je moet je afvragen of er spraakverwarring ontstaat zoals: is het fotos of foto's
zeg het maar eens hardop zoals je merkt klinkt fotos niet meer zoals het was, foto's daar integendeel klinkt beter.


klankveranderingen
-Ium wordt vaak -ia: Medium-Media
-Cus wordt vaak -ci: politicus-politici
-Um wordt vaak -a: centrum-centra

Spellingregels deel 2: Meervouden

Voorbeeldzinnen